Server

Go down

Server Empty Server

Postaj by Gost on ned svi 03, 2009 12:15 am


17.02.09 13:58 - Kat: Mreža
Linux server kao višenamjensko računalo (1. dio): dijeljenje pristupa internetu
Autor: Valentin Rošić

Svima je poznato da zaljubljenici u računarstvo kod kuće imaju i po nekoliko računala, a nerijetko se u garaži nađe još par prastarih primjeraka koji skupljaju prašinu. U seriji nadolazećih članaka opisat ćemo kako iskoristiti starija računala i njihov potencijal do maksimuma no ne mora se nužno raditi o "starim kantama" već to mogu biti i konfiguracije koje troše manje struje (npr. one bazirane na Intel Atom platformi), a čija svrha zahtjeva neprekidan rad (eng. 24/7 uptime). Takva računala mogu naći primjenu u manjim tvrtkama gdje često imaju funkciju filtriranja sadržaja s interneta (npr. stranice poput Facebook-a i YouTube-a), media i file servera ili čak media centra.

U ovom članku ćemo opisati kako iskoristiti Linux server za spajanje na internet i dijeljenje pristupa internetu putem preklopnika i bežične mreže uz WPA2 zaštitu. Naime, neki pružatelji pristupa internetu isporučuju ADSL modeme koji imaju rezervaciju po jednoj MAC adresi i onemogućen pristup administracijskom dijelu uređaja zbog čega korisnik ne može dijeliti vezu prema internetu s više računala osim ako ne kupi usmjerivač (eng. router) i namjesti dinamičko dodjeljivanje adresa (eng. DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol).

Mi ćemo opisati kako to korisnik može napraviti koristeći operativni sustav Linux (distribucija Debian Lenny) i to u tri slučaja gdje se korisnici spajaju:

- na preklopnik koji je spojen na Linux server
- putem bežične mreže na Linux server koji ima ulogu pristupne točke (eng. AP - Access Point) uz WPA2 autentikaciju (eng. Wi-Fi Protected Access)
- i na AP i na preklopnik

U sva tri navedena slučaja korisnička računala dobivaju adresu dinamički, putem DHCP-a.

U tekstu ćemo koristiti tri sučelja i to:

eth0 = WAN - predstavlja mrežnu karticu spojenu na ADSL modem
eth1 = LAN - predstavlja mrežnu karticu na koju je spojen preklopnik (eng. switch)
ath0 = WiFi - predstavlja bežičnu mrežnu karticu

1.) Dijeljenje pristupa internetu preko preklopnika
Server M38y0za6mhg0j9hzicmj
Linux server ima dva sučelja od kojih smo preko sučelja eth0 spojeni na ADSL modem, a preko sučelja eth1 na preklopnik. Obzirom da su ADSL modemi iskonfigurirani za rad u bridge modu (svaki puta kada želi koristiti internet, korisnik mora ručno uspostaviti vezu) instalirati ćemo paket ppoeconf koji će to raditi automatski umjesto nas. Sve navedene naredbe se izvršavaju pod administratorskim ovlastima (eng. root) osim ako to nije drukčije navedeno.

# aptitude install pppoeconf

Pokrenite naredbu ppoeconf i odaberite sučelje kojim ste spojeni na ADSL modem (u našem slučaju eth0) te unesite tražene korisničke podatke za pristup internetu koje vam je ustupio vaš ISP.

Slijedi konfiguriranje sučelja:

# vi /etc/network/interfaces

auto lo
face lo inet loopback
auto eth0
iface eth0 inet manual
pre-up /sbin/ifconfig eth1 up
pre-up iptables-restore < /etc/iptables.conf
auto dsl-provider
iface dsl-provider inet ppp
provider dsl-provider
auto eth1
iface eth1 inet static
address 192.168.1.254
network 192.168.1.0
netmask 255.255.255.0
broadcast 192.168.1.255

Kako bi izbjegli probleme prilikom ponovnog pokretanja sustava napravite slijedeće:

# vi /etc/rc.local

ifconfig eth0 up
pon dsl-provider

Za automatsko dodjeljivanje adresa računalima spojenih na preklopnik potrebno je instalirati i iskonfigurirati DHCP server. Mi ćemo koristiti program dnsmasq koji ima ulogu DNS proxy-a i DHCP servera.

# aptitude install dnsmasq
# vi /etc/default/dnsmasq # budite sigurni da je daemon omogucen, tj. ENABLED=1

Po osnovnim postavkama, dnsmasq pronalazi DNS servere iz datoteke /etc/resolv.conf, pa nam preostaje definirati dinamičko dodjeljivanje adresa:

# vi /etc/dnsmasq.conf

interface=eth1 # LAN sučelje
dhcp-range=192.168.1.0,192.168.1.100,12h

Ovime smo definirali raspon od 100 adresa koje će se dodjeljivati računalima priključenima na preklopnik preko sučelja eth1. Na kraju ćemo definirati preusmjeravanje prometa za mrežu 192.168.1.0/24 (mreža iz koje se adrese dinamički dodjeljuju korisnicima) te logiranje (logovi bi se trebali pojaviti u datotekama /var/log/messages, /var/log/syslog i /var/log/kern.log).

# iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.1.0/24 -o eth0 -j MASQUERADE
# iptables -A FORWARD -s 192.168.1.0/24 -o eth0 -j ACCEPT
# iptables -A FORWARD -d 192.168.1.0/24 -m state --state ESTABLISHED,RELATED -i eth0 -j ACCEPT
# iptables -A INPUT -m state --state NEW -p tcp --dport 80 -j LOG --log-prefix "NEW_HTTP_CONN: "
# iptables-save > /etc/iptables.conf

# vi /etc/sysctl.conf

net.ipv4.ip_forward=1 #otkomentirajte ovu liniju

Završili smo sa konfiguriranjem, te je potrebno ponovno pokrenuti računalo (eng. restart).

2.) Dijeljenje pristupa internetu preko bežične mreže
Server 3ybkypatukya7c8qe507
Da bi koristili Linux server kao AP potrebna nam je bežična mrežna kartica s određenim chipsetom i upravljačkim programom (eng. driver). Autor ovog teksta je koristio mrežnu karticu baziranu na Atheros chipsetu te upravljački program madwifi. Upravljačke programe možete preuzeti na adresi http://madwifi-project.org gdje također možete vidjeti podržane chipsete i bežične mrežne kartice te instalacijske upute za određene Linux distribucije.

Obzirom da se upravljački programi madwifi nalaze u Debianovim repozitorijima, instalirali smo ih na slijedeći način:

# aptitude install wireless-tools madwifi-tools madwifi-source
# m-a prepare
# m-a a-i madwifi

Nakon instalacije, potrebno je spriječiti učitavanje standardnog upravljačkog programa ath5k dotične bežične mrežne kartice i definirati je kao AP:

# vi /etc/modprobe.d/madwifi

blacklist ath5k
options ath_pci autocreate=ap

Nakon što ponovno pokrenete računalo, provjerite da više nema upravljačkog programa ath5k:

# lsmod | grep ath5k
# lspci | grep Atheros
01:00.0 Ethernet controller: Atheros Communications Inc. AR5212/AR5213 Multiprotocol MAC/baseband processor (rev 01)

Krećemo na definiranje sučelja:

# vi /etc/network/interfaces

auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
iface eth0 inet manual
pre-up /sbin/ifconfig eth1 up
pre-up iptables-restore < /etc/iptables.conf
auto dsl-provider
iface dsl-provider inet ppp
provider dsl-provider
auto ath0
iface ath0 inet static
wireless-mode master
wireless-channel 9
wireless-essid SISTEMAC #proizvoljno ime bežične mreže koja će se oglašavati
address 192.168.1.254
netmask 255.255.255.0
broadcast 192.168.1.255

WPA2 autentikaciju ostvarujemo instalacijom i konfiguracijom paketa hostapd:

# aptitude install hostapd
# cp /etc/hostapd/hostapd.conf /etc/hostapd/hostapd-backup.conf

Otvorite datoteku hostapd.conf, izbrišite sav sadržaj i ubacite slijedeće:

# vi /etc/hostapd/hostapd.conf

interface=ath0
driver=madwifi
logger_syslog=-1
logger_syslog_level=2
logger_stdout=-1
logger_stdout_level=2
debug=0
dump_file=/tmp/hostapd.dump
ssid=SISTEMAC #proizvoljno ime bežične mreže koja će se oglašavati (mora biti isto kao u /etc/network/interfaces)
hw_mode=g #ovisi o mogućnostima kartice: može biti a/b/g
wpa=2
wpa_passphrase=ZaporkA123 #proizvoljna zaporka
wpa_key_mgmt=WPA-PSK
wpa_pairwise=CCMP
wpa_group_rekey=600
wpa_gmk_rekey=86400

Pokretanjem slijedeće naredbe provjerite valjanost konfiguracije (autoru ovog članka su se javljale greške zbog razmaka na kraju redova pa pripazite na to):

# hostapd -dd /etc/hostapd/hostapd.conf

Omogućite automatsko pokretanje daemona:

# vi /etc/default/hostapd
RUN_DAEMON="yes"

Preostali korake smo već opisali, a to su:

- instalacija i konfiguracija programa ppoeconf
- instalacija i konfiguracija dinamičkog dodjeljivanja adresa (DHCP) pomoću programa dnsmasq - jedina razlika je u dijelu datoteke /etc/dnsmasq.conf gdje definiramo bežično sučelje, tj. ath0
- prosljeđivanje, tj. logiranje prometa
- ponovno pokretanje računala

3.) Dijeljenje pristupa internetu preko bežične mreže i preklopnika
Server Z2kqe1xts74yabnn91d
Istovremeno dijeljenje pristupa internetu preko bežične mreže i preklopnika, uz uvjet da se radi o istoj mreži, zahtjeva instalaciju programa bridge-utils koji nam omogućuje kreiranje virtualnog sučelja koje povezuje naša sučelja eth1 i ath0.

# aptitude install bridge-utils
# vi /etc/network/interfaces

auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
iface eth0 inet manual
pre-up /sbin/ifconfig eth1 up
pre-up iptables-restore < /etc/iptables.conf
auto dsl-provider
iface dsl-provider inet ppp
provider dsl-provider
auto ath0
iface ath0 inet manual
wireless-mode master
wireless-channel 9
wireless-essid SISTEMAC
auto br0
iface br0 inet static
address 192.168.1.254
network 192.168.1.0
netmask 255.255.255.0
broadcast 192.168.1.255
bridge-ports eth1 ath0

Ponovno pokrenite računalo i provjerite da li se kreiralo virtualno sučelje br0.

# brctl show

bridge name bridge id STP enabled interfaces
br0 8000.000c764c7625 no ath0,eth1

Preostale korake smo već opisali, a to su:

- instalacija i konfiguracija programa ppoeconf
- instalacija i konfiguracija dinamičkog dodjeljivanja adresa (DHCP) pomoću programa dnsmasq - jedina razlika je u dijelu mijenjanja datoteke /etc/dnsmasq.conf gdje definiramo virtualno sučelje br0
- prosljeđivanje, tj. logiranje prometa
- instalacija programa hostapd koji ima identičnu konfiguraciju (datoteka /etc/hostapd/hostapd.conf) uz dodatak na početak, tj. bridge=br0
- ponovno pokretanje računala


Zadnja promjena: Gabrijel; ned svi 03, 2009 7:17 am; ukupno mijenjano 1 put.
Anonymous
Gost
Gost


[Vrh] Go down

Server Empty Re: Server

Postaj by Gost on ned svi 03, 2009 12:20 am

pošto vidim da Neu želi server ili tako nešto,evo malo info,možda pomogne..... neznamNudimo hosting - smještaj domena na vrhunske, izuzetno snažne (2x CPU Harpertown, Woodcrest, Clovertown) servere. Paketi su smišljeni da bi zadovoljili sve kategorije korisnika ove usluge. Optimalan izbor paketa nameće se sam po sebi, to je naš najprodavaniji paket Business Linux-1.
Svi naši paketi imaju ove zajedničke karakteristike: naš stalni nadzor nad radom i sigurnošću servera, backup (arhiviranje) podataka, besplatnu ANTISPAM zaštitu, panele za lako upravljanje domenama (Cpanel + Fantastico za Linux server, HC i Helm za Windows servere), webmail - program za rad sa E-mailom iz browsera.
Koji paket ćete izabrati ovisi o broju email adresa, veličini stranica, fotografija, sadržaja.
Ako stranice razvijate u .ASP tehnologiji morate zakupiti Windows hosting paket. Za HTML i PHP web stranice uzmite Linux hosting paket.

Koji web hosting paket izabrati? Lima paket je izuzetno jeftin (svega 8,15Kn mjesečno), a postavili smo ga da oni najplićeg džepa i najmanjih potreba nikad više ni ne pomisle na grozne i spore 'free' servere.. Za ozbiljnu upotrebu nudimo Basic paket, koji stoji nešto više od 16 Kn mjesečno.
S razvojem Interneta koji postaje sve brži (ADSL), te s razvojem tehnologija, na pr. mobitela, digitalnih kamera, sve više je video i audio sadržaja na Internetu, a značajan rast je zabilježen u upotrebi Emailova, koji i sami postaju sve veći.. Budući da je za siguran rad vaših Internet stranica i email adresa neophodno osigurati bar 30% više webhosting prostora od trenutnih potreba, tako da ne dodjete u situaciju da neki sadržaj ili email nemožete primiti zbog nedostatka prostora, pripremili smo za poslovne korisnike velike pakete po povoljnim cijenama, a upravo je jedan od njih naš naprodavaniji hosting paket - Business Linux-1.
Business LINUX-1 paket: obilje prostora dovoljno za web i mail sadržaj, uz mogućnost da postavite na taj prostor i dvije domene, uz izrazito povoljnu cijenu. Optimalno rješenje za većinu vlasnika domena upravo je Business LINUX-1 hosting paket. Uz sve nabrojeno Business LINUX-1 stoji svega 29.91 Kn mjesečno + pdv, (minimalno razdoblje zakupa jest 12 mjeseci, cijena 359Kn + pdv (437,98 Kn)), a uključuje i cijenu registracije domene!
Tko želi još više prostora, uz mogućnost postavljanja i treće domene, izabrati će Business LINUX-2 webhosting paket.
Mnogi naši klijenti ne žele ni razmišljati o mogućem nedostatku prostora za web stranice, žele izbjeći nemogućnost primanja emaila jer je u nekom momentu zakupljeni prostor popunjen (obično neki važan mail stiže baš u momentu kad prijatelji mailom šalju kojekakve sličice ili filmiće pa nestane mjesta.. smajlić).. Za krajnje ozbiljne kupce tu je krajnje ozbiljan paket - Business LINUX-3.

Najčešća pitanja i odgovori:

Pitanje: Što je to web hosting?.
To je usluga najma dijela prostora web hosting servera kako bi na tom prostoru postavili svoju domenu, te tako imali svoje web - Internet stranice, Email adrese..

Pitanje: Često nas pitate da li uzeti Windows ili Linux web hosting paket.
Ako stranice razvijate u .ASP tehnologiji morate zakupiti Windows hosting paket. Za HTML i PHP web stranice zakupite Linux hosting paket, jeftiniji je i jednostavniji za upotrebu. Takodjer, nema veze ako Vi imate kod kuće Windowse. Linux paket bit će Vam OK.

Pitanje: Imam kod vas Linux hosting paket, a sad trebam Windows paket. Da li me možete preseliti na Windows server i da li moram poslati dokumente za to?
Odgovor: Preseljenje sa Linux hostinga na Windows, ili obrnuto, ne stoji ništa i može se napraviti u roku par sati. Plaća se samo razlika u cijeni hosting paketa. Dokumente za to nije potrebno slati.

Pitanje: Ako domenu selim na vaš server da li ćete mi pomoći preseliti sadržaj mojih stranica na vaš server?
Odgovor: Da, javiti ćete nam pristupne podatke za stari hosting i ako je to ikako moguće, a najčešće jest, preseliti ćemo vam stranice na naš server i to potpuno besplatno.

Pitanje: Koliko traje atkiviranje domene i web hosting usluge?
Odgovor: Tek nekoliko minuta nakon primljene uplate potrebno ja da bi domena bila vidljiva na Internetu i da bi mogli početi razmjenjivati E-mail poruke. Napomena: postupak registracije .hr domene traje 2-3 dana.

Pitanje: Imam stranicu na drugom serveru, često se dogadja da se jako sporo otvaraju ili da ih uopće nemogu otvoriti. Isto tako i Email adrese. Da li je to problem domene ili servera?
Odgovor: To je problem servera i ako se ti problemi ponavljaju najbolje je takvog pružatelja hosting usluga odmah zamijeniti. Moguće je čak i prepoznati firme kod kojih ćete prije ili kasnije imati problema. One oglašavaju prodaju enormno velikih paketa, s neograničenim prostorom, neograničenim bandwidthom (prometom) za izuzetno malu cijenu. Zapitajte se, da li možete doći u dućan informatičke opreme i kupiti neograničeno veliki disk? Naravno da nemožete. Sve ima svoju cijenu, pa vam stoga savjetujemo da takve firme, koje vam nude neograničeni promet, prostor ili što drugo - zaobilazite u širokom luku. Ne samo domaće, nego i strane. Cijena naravno mora biti razumna, ali najjeftinije nikad nije dobro, kako i inače, tako i u web hosting biznisu. Mi se uvijek maksimalno trudimo pronaći pravi omjer dobiveno/uloženo.
Takodjer, kao i free, besplatni servisi, jaaako jeftini pružatelji usluga postavljaju jaaako puno domena na server, i to najčešće slabašni server ne baš zadnje generacije, pa 'kašljucanje' servera nije nikakvo čudo. Takve stvari kod nas se nemogu dogoditi. Svi serveri izuzetno su snažni, stalno se nadziru, a čim dosegnu svoje limite prestajemo na njih postavljati nove domene. Dugogodišnje poslovanje i mnogobrojni zadovoljni klijenti najbolje su jamstvo ovih riječi.

Pitanje: posjećenost stranica stalno mi raste, stranice mi sve lošije, sporije rade, a još se i moj sadašnji pružatelj usluga ljuti na mene i tjera me sa servera. Kako dugo mogu koristiti uobičajene webhosting pakete?
Odgovor: Ovo je sve češća pojava, koje će biti sve više, jer Internet se koristi sve više, sadržaji stranica sve su 'teži'. Pitanje je u kojoj mjeri je vaš provider uopće kriv (osim naravno, ako nema zaista preslabi hardware), jer naravno da vrlo posjećene stranice nemogu biti na tzv. share-anom (dijeljenjom) hostingu, jednostavno ste prerasli snagu servera. Koje su to točno veličine teško je reći jer brojke ne ovise samo o posjećenosti, nego i o kvaliteti stranica, programa koje koristite (razni forumi, CMS-ovi, fotogalerije ..) Na pr. jako popularan CMS Joomla ima zaista sjajne mogućnosti, no vrlo je 'težak' za server, pa s rastom broja posjetitelja brzo postane problem.
Mi u Orbisu za one vrlo posjećene Internet stranice postavili smo Turbo Linux paket, koji se odvija na dva servera (web+MySQL) i za koji je broj domena po paru servera puno strože limitirani brojem domena po serveru. Paket se pokazao se kao odličan korak između zakupljenog 'običnog' paketa i vlastitog servera, budući da je puno jeftiniji nego zakup čitavog servera.

Pitanje: Da li je AntiSPAM zaštita automatski aktivirana?
Odgovor: Na serverima je sve već instalirano i vrši se osnovna AntiSPAM zaštita, dok napredniju zaštitu svaki korisnik mora za svaki paket instalirati sam. Za to je dovoljno par puta kliknuti mišem, ništa više.. Kako to učiniti pročitajte na Orbis forumu.
Anonymous
Gost
Gost


[Vrh] Go down

Server Empty Re: Server

Postaj by Gost on ned svi 03, 2009 6:41 am

evo i par slikica od "strojeva"

Server K1ftsqtatz2yzffggtk

Server N79fw1sjn0ivsq4sfix

Server Sy8o3c1g7cbpv0gslm0

i jedan wins...........

Server 77hvxrhdalsbiiem6gr
Anonymous
Gost
Gost


[Vrh] Go down

Server Empty Re: Server

Postaj by Gost on ned svi 03, 2009 7:17 am

HP media server LX195

* autor Dubravko Vandruš
* pet 1.5.2009
* 18:20

Server 6htlz6li9oevdkei8jc1

Računalo je malih dimenzija i elegantnog dizajna koji se lako uklapa u bilo koje uređenje interijera

Hewlett-Packard uskoro u prodaju pušta zanimljivo skladište kućne multimedije, media server pod oznakom LX195. Hardverska osnova računala su procesor Intel Atom 230 takta 1,6 GHz potpomognut s gigabajtom DDR2 memorije.Ugrađeni disk je kapaciteta 640 GB, a skladišni prostor je moguće proširiti eksternim diskovima putem četiri USB konektora. Tu je i gigabitni Ethernet za povezivanje na lokalnu mrežu. Operacijski sustav je naravno Windows Home server dok uređaj u sleep modu troši 3 W.HP u paketu isporučuje i softver za backup na Mac računalima, HP Media Collector, Twonky media streaming, aplikacije za streaming glazbe i fotografija, PhotoViewer i PhotoPublisher, iTunes server Amazon S3 Online backup te antivirusni program McAfee. Očekivana preporučena cijena iznosi oko 400 dolara.

vijesti sa Bug.hr
Anonymous
Gost
Gost


[Vrh] Go down

Server Empty Re: Server

Postaj by Neu on ned svi 03, 2009 8:10 am

tnx. ali ja još nisam dobila bazu a bez baze mi ne treba server,zato što ne želim radit sve ispočetka. prekomplicirano je to. i ne želim ostavit ovo što sam sad napravila a vi ste raširili.rep +

_________________
Upoznao sam neke čudne, predivne ljude među kojima i sebe – nekoga koga mnogi nikada ne upoznaju.Charles Bukowski
Neu
Neu
CroFriends gazdarica
CroFriends gazdarica

Registriran/a : 19.12.2008
Broj postova : 86925
Reputacija Reputacija : 4928
Godina imam : 31
Započeo/la tema :
Server Empty999 / 999999 / 999Server Empty

[Vrh] Go down

Server Empty Re: Server

Postaj by Gost on ned svi 03, 2009 9:00 am

neznam,ne kontam se još baš u to,ali možda ovo pomogne,opet kažem,neznam.........
Pitanje: Ako domenu selim na vaš server da li ćete mi pomoći preseliti sadržaj mojih stranica na vaš server?
Odgovor: Da, javiti ćete nam pristupne podatke za stari hosting i ako je to ikako moguće, a najčešće jest, preseliti ćemo vam stranice na naš server i to potpuno besplatno.
Anonymous
Gost
Gost


[Vrh] Go down

Server Empty Re: Server

Postaj by THUNDER_DINIX on ned svi 03, 2009 10:33 am

mocno izgleda, eo rep+ za trud gore

_________________
Sva pravila CroFriends foruma|Istekao rok trajanja kartona|Knjiga pohvala CroFriends foruma i forumaša| Knjiga žalbe|Mišljenje forumaša o kartonima i banovima| Upute za forumaše |CroFriends Team|
THUNDER_DINIX
THUNDER_DINIX
Moderator foruma Dinix
(Filmofil, kolekcionar)
Moderator foruma Dinix   (Filmofil, kolekcionar)

Registriran/a : 21.12.2008
Broj postova : 35853
Reputacija Reputacija : 3228
Godina imam : 30
Započeo/la tema :
Server Empty889 / 999889 / 999Server Empty

[Vrh] Go down

Server Empty Re: Server

Postaj by Gost on ned svi 03, 2009 10:37 am

i od mene rep +
Anonymous
Gost
Gost


[Vrh] Go down

Server Empty Re: Server

Postaj by Gost on ned ruj 27, 2009 7:36 pm

SGI Octane III

Server 5pncukmms0chv9vauome

Prvo osobno superračunalo, SGI Octane III, donosi performanse, enegretsku učinkovitost i jednostavnost korištenja u svakom uredu. Kombinirajući veliku snagu i performanse naprednih deskside clustera te prenosivost i uporabljivost radne stanice, Octane III je dosegao novu razinu performansi. Dok standardna radna stanica ima samo 8 jezgri i ograničenu memoriju, Octane III može sadržavati do 80 jezgri i gotovo 1 TB memorije.

SGI Octane III se vrlo lako konfigurira sa single-socket i dual-socket nodovima, te nudi vrlo široki izbor opcija bilo da se radi o performansama, pohrani podataka, grafici, GP-GPU ili umrežavanju. Uz energetsku učinkovitost koja je zajednička cijeloj SGI Eco-Logical liniji proizvoda, Octane III podržava najnoviju liniju Intel procesora koji mu omogućuju više performansi, veću fleksibilnost i skalabilnost. Octane III podržava Microsoft HPC Server 2008, Linux SUSE Enterprise Server i Red Hat Enterprise Linux operativne sustave. Linux konfiguracije uključuje SGI ProPack i ISLE cluster management softver.

Izvor PC Expert
Anonymous
Gost
Gost


[Vrh] Go down

Server Empty Re: Server

Postaj by Sponsored content


Sponsored content


[Vrh] Go down

[Vrh]


 
Permissions in this forum:
Ne moľeą odgovarati na postove.